Kayıt olmak ücretsizdir. Ücretsiz kayıt için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Kayıt işlemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Sık Sorulan Sorular sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Kişisel ve İletişim Bilgileriniz


Giriş Şifreniz


 

* Şifrenizi tahmin edilmesi zor güçlü bir şifre belirlemeyi unutayın, şifreniz en az 6 karakterli olmalıdır.

 

Üyelik Sözleşmesi

Murat Otomotiv tarafından kasko sigortası yapılan veya Trafik sigorta mağduru ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlarla ile ilgili olarak,bu araçları satın almak isteyen ALICI’lar ile Sigortalı adına bu satışa aracılık eden Murat Otomotivin ,fiyat teklifi verme, ihale ve satın alma, devir teslim ve tescil işlemlerinin yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ALICI’nın yükümlülükleri

1. Murat Otomotiv‘e kasko sigortası ile sigortalı bulunan veya Trafik sigorta mağduru ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlar ile ilgili olarak fiyat verebilmesi için ALICI, Murat Otomotiv’e …………………… TL tutarında nakit teminat verecektir. Murat Otomotiv gerekli gördüğü hallerde sözleşme bitiminde ve sözleşme süresi içinde, ALICI’lar tarafından verilmiş olan bu teminatın arttırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

2. Fiyat teklifleri, Murat Otomotiv’in belirliyeceği şekilde internet aracılığı ile verilecektir. Sözlü olarak verilen fiyat teklifleri işleme alınmayacaktır.

3. İnternet aracılığı ile yapılacak satışlarda ALICI’lar kullanıcı kodu ve şifrelerini kendileri belirliyecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifre ile verilecek fiyat teklifleri ALICI’nın sorumluluğunda olup, bu şifrenin 3.şahıs veya kuruluşlar tarafından kullanılmasından Murat Otomotiv sorumlu tutulmayacaktır.

4. İhaleye sunulan hasarlı araçlar, site üzerinde incelendikten sonra bulundukları adreste mutlaka görülecektir. Hasarlı araç bulunduğu adreste görülmeden sadece sitede yer alan bilgiler doğrultusunda teklif verilmesi halinde sorumluluk ALICI’ya ait olup, ihale sonracı ALICI tarafından hasalı araçla ilgili olarak iletilebilecek parça eksikliği,araç üzerinde bulunmayan donanım, aracın sitede yer alan fotoğraflarından farklı bir durumda bulunması v.b.talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Hasarlı araçların hasar tarihinden itibaren çekildikleri otopark, garaj veya servislerdeki muhafazalarını ilgilendiren otopark ve servis eksperyiz ücretleri ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu ücretlerle ilgili bilgiler hasarlı aracın ihale sayfasında belirtilebileceği gibi, belirtilmediği veya belirtilen bedelin dışında bir ücret talep edilmesi halinde sorumluluk ALICI’ya ait olacak ve bu nedenlerle ilgili gelebilecek talepler dikkate alınmayacaktır.

6. Fiyat teklifi verilen hasarlı araçlar için yapılan ihale sonucunda ,en yüksek fiyatı veren ALICI’lar, söz konusu hasarlı araçları, bedelini sigortalıya, sigortacıya veya sigortacının vekil tayin ettiği kişiye 5(beş) gün içeresinde nakten ve defaten ödemek ve devir işlemlerini sigortacının göstermiş olduğu Trafik müşavirlik firmasında tamamlamak sureti ile hasarlı aracı teslim almak ve tüm bu işlemleri belgeleri Trafik müşavirlik firmasına ibraz etmek zorundadır. İhale sonucu belirlenen fiyattan hasarlı aracı almayan,belirtilen sürede ödeme yapmayan veya devir işllmelmerini zamanında gerçekleştirememekten doğacak zararlar ALICI’dan alınarak ve vermiş oldukları teminat ruhsat sahibi lehine kullanılması ile giderilecek ve bu ALICI’ların teminatları sözleşmeleri feshedilecektir.  

7. Fiyat teklifi verilen aksi belirtilmediği sürece evrak bekleyen hasarlı araçlar için yapılan ihale sonucunda, en yüksek fiyatı veren ALICI’lar, söz konusu hasarlı araç veya araçların ödemesini yaparak araç evraklarının tamamlanmasını beklerler. Araç evraklarının 45 (kırkbeş) günlük süre içerisinde tamamlanmaması durumunda vermiş olduğu tekliften cayabilir ve yapılan ödemeyi geri alabilirler. Evrakların tamamlanması için beklenen süre içerisinde ALICI ilgili araç için teklifinden cayması durumunda yapılan ödemeleri geri isteme hakkı yoktur.

8. Hasarlı araç üzerinde tasarruf hakkı Sigortalıda bulunduğundan, fiyat teklifleri sonuçlandıktan sonra sigortalı veya sigortalı adına bu ihalede aracılık eden Murat Otomotiv söz konusu hasarlı aracı istediği kişiye satma veya satmaktan vazgeçme hakkına sahiptir, Aynı şekilde ihale sonucu en yüksek fiyatı veren ALICI‘nın hukuken geçerli bir sebep olmadan aracı almaması durumunda, araç yeniden ihaleye alınacak ve ihaleden vazgeçen ALICI!nın teminatı bloke edilerek, sözleşmesi fesih edilecek ve daha sonraki ihalelere alınmayacaktır.

9. ALICI’ların kendi aralarında haberleşerek ve ihale edilen hasarlı araçları düşük bedelle satın alma girişimlerinin tespit edilmesi halinde, bu ALICI’ların sözleşmeleri fesih edilecektir ve tekrar hiçbir ihaleye dahil edilmeyecektir.

10. ALICI’ya ihale sonu aracın teslimatı noter satışı tamamlandıktan sonra yapılır. İhale sonucu hasarlı aracı teslim alan ALICI’ların, aracın işletilmesinden (resmi satış, devir ve tescilden önce) doğan fiiller sonucunda 3.şahısların can ve mallarına zarar vermeleri halinde,bu zarardan dolayı Murat Otomotiv sorumlu tutulmayacaktır ve bundan dolayı herhangi bir zarara uğramaları durumunda ALICI bunu defaten ödeyecektir. Aracın hasar tarihinden sonra tahakkuk eden her tür vergi ve harçları ALICI tarafından ödenecek olup, herhangi bir sebepten dolayı sigortalının ödemek zorunda kaldığı bu borç bedelleri ALICI tarafından sigortalıya ödenecektir. Aynı şekilde hasarlı araca hasar tarihinden sonra ihale sürecinde tahakkuk edebilecek her tür vergi, tedbir ve /veya harç bedelleri ve hasarlı aracın noter satış işleminden önce trafik tescil kayıtlarının kontrol edilmesi ALICI’nın sorumluluğunda olup, ihale sonrası hasarlı araca tahakkuk eden vergi, tedbir ve/veya harç bedellerinin ödenmesi ve trafik tescil kayıtlarında çıkabilecek sorunlarla ilgili talepler dikkate alınmayacaktır. Noter satışından sonra, satıştrafikten tescil edilene kadar geçen süre içinde araç üzerine gelebilecek haciz ve benzeri takyidatla Murat Otomotiv’in sorumluluğunda olmayıp, Alıcı Murat Otomotiv’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

11. Tüzel kişiliklere ait araçların satışında,çıkacak güncel oranlardaki KDV,ALICI tarafından ödenecektir.Sözleşme tarihindeki güncel KDV oranı binek araçlarda %1 ,Ticari araçlarda ise %18’dir.Güncel yasal KDV oranlardaki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

12. Aracın teslim alınması ve satış bedelinin Sigortacıya veya Sigortacının vekil tayin ettiği kişiye ödenmesinden sonra,aracın devir alınması konusunda bir sorun çıktığı takdirde tek muhatap,araç üzerinde tüm hukuki tasarruf yetkisine sahip olan sigortalıdır.Bu konuda ALICI’lar tarafından Murat Otomotiv’den herhangi bir talepte bulunulmayacak ve sorun ALICI ile sigortalı arasında çözümlenecektir.

13. Hasarlı araçlar ihale sayfasına alınırken ruhsat bilgileri ve hasarlı aracın ekspertizini yapan servisin raporu esas alınmaktadır. Bu nedenle hasalı aracın ihale sayfasında yer alan bilgilerden farklı olarak, aracın tipi, modeli, kilometresi v.b. ile ilgili çıkabilecek sorunlardan Murat Otomotiv sorumlu tutulmayacaktır.

14. ALICI tarafından bedeli ödenerek satın alınan araçların sözleşme şartlarında noter kati satışlarının belirledikleri ve Murat Otomotiv’e yazılı bildirecekleri 3.şahıslara satışının yapılabilmesi için ALICI’ların bu sözleşme ile birlikte ekteki GENEL noter satış muvafakat taahhütnamesini ve 3.şahsa satışı talep edilen plakası belirli araçla ilgili olarak Araca özel noter satış muvafakat taahhütnamesini imza yetkili kişi tarafından imzalanıp, Murat Otomotiv’e ,Lider Trafik Müşavirliğine teslim etmek zorundadır.İlgili muvafakat nameler sözleşme ile ilgili ALICI’nın sorumluluklarının devri anlamına gelmediğini,ALICI muvafakat bildirimi yaptığı araç ve veya araçlar ile ilgili sözleşme ile ilgili her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul,beyan,taahhüt eder.

15. Hasarlı araçların, ALICI’ların talep etmesi halinde, bulundukları yerde incelenmesi için Murat Otomotiv tarafından ALICI’lara her türlü kolaylık sağlanacaktır.

16.Murat Otomotiv iş bu sözleşmeyi herhangi bir neden göstermeksizin dilediği zaman tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

17. İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde ADANA Mahkemeleri  ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

18. İşbu sözleşme kabul edildiği tarihten itibaren süresiz olarak geçerlidir. Sözleşme koşulları kesin olup, sözleşmenin ALICI tarafından okunmadan kabul edilmesi ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ALICI’nın uğrayacağı zararlardan sigortalı veya Murat Otomotiv sorumlu tutulamaz. Sözleşme ALICI’nın talep etmesi halinde veya ALICI’nın sözleşme koşullarına uymaması halinde sona erecektir.

19. İşbu sözleşme kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girecek olup, yukarıda belirtilen sözleşme şartlarının peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.